2900 2a41 0000 T ... LISSAJOU ZU BASI
1 LET PI=3.1415;PH=0;RA=20;M=32.5;N=1
2 CLS
3 LET WI=PH/PI*180+.5
4 FORMAT F4.0
5 PRINT 'Phasendifferenz='WI,' Grad    '
9 FOR OM=0 STEP 1/RA TO 2*PI
10 LET XX=(RA*SIN(OM+PH)+M)
20 LET YY=(RA*COS(N*OM)+M)
40 CALL 28C4H(XX,YY)
50 NEXT
60 LET PH=PH+PI/4
65 FOR I=0 STEP1 TO 1.0E3
66 NEXT
70 IF PH-2*PI<0THEN GOTO2
1000 END